Eikosi Dyo - Mikro Disk Necklace - Yellow Gold

Eikosi Dyo - Mikro Disk Necklace - Yellow Gold

260.00
Eikosi Dyo - Triada Necklace - Yellow Gold

Eikosi Dyo - Triada Necklace - Yellow Gold

246.00
Eikosi Dyo - Chromata Necklace - White & Yellow Gold

Eikosi Dyo - Chromata Necklace - White & Yellow Gold

295.00
Eikosi Dyo - Four Season Necklace - Yellow Gold

Eikosi Dyo - Four Season Necklace - Yellow Gold

390.00
 Eikosi Dyo - Mono Mikro Disk Earring - Yellow Gold

Eikosi Dyo - Mono Mikro Disk Earring - Yellow Gold

145.00
Eikosi Dyo - Mono Stalactite Hook Earring - Yellow Gold

Eikosi Dyo - Mono Stalactite Hook Earring - Yellow Gold

150.00